21 november 2022

 

Boodschap van aartsengel Raziël (5),

De mensheid op de aarde komt steeds dichter bij waarheid.Deze waarheid komt verdeeld bij de mensen binnen. Er is een grote groep die de waarheid als een overwinning, een positieve verandering zal zien.Er is ook een groep mensen die moeite hebben met de waarheid. Zij voelen zich overrompeld en bedrogen.

Hoe het ook zij, de waarheid is aan het licht en de media houdt dit doelbewust tegen.Ze doen hun best om het te verbloemen, er een draai aan te geven maar vooral om het te verzwijgen.

Het duister heeft de strijd verloren.

Het duister heeft de strijd verloren en dat gaat steeds meer in het licht gezet worden.De bewoners van de aarde verdienen de waarheid, ze hebben recht op een beter leven.

Voor de mensen die moeite hebben met de waarheid, houdt vol.Voor de mensen die opgelucht adem halen, houdt vol.

De bewoners van de aarde worstelen met de oude patronen. Ze zitten vaak nog vast in het oude stramien.Dit belemmerd hun eigenheid, hun intuïtie en de hoeveelheid licht dat ze schijnen.

De vrijheid van de aarde is nabij, heel nabij.

Ze is er al maar nog niet zichtbaar voor de mensheid in zijn geheel.De strijd is gestreden, er is en wordt opgeruimd. Mensen op hoog geplaatste posities gaan verdwijnen of zijn verdwenen.De macht zoals die tot nu toe voor de meeste mensen bekend is gaat veranderen. Twijfel hier niet aan.Er komt een eerlijker en oprechter structuur voor in de plaats.

Het leven voor de bewoners van de aarde zal lichter en minder balast gaan bevatten.Vereen jullie krachten op de aarde.

Het is NU tijd om van je te laten horen.

Ga staan voor wie je bent.Spreek en laat je stem horen. Het is je geboorte recht om gelukkig te zijn. Het is je bestaansrecht dat het duister je wilt afnemen. Kom in actie!!!Kom in actie door naar buiten te treden, kom in actie door naar binnen te treden. Ieder mens bezit prachtige kwaliteiten.Ieder mens beschikt over innerlijk licht.

IK, AARTSENGEL RAZIEL ROEP DE MENSHEID OP OM GEZAMENLIJK EN TEGELIJK HAAR LICHT TE LATEN STRALENOVER MOEDER AARDE EN AL HAAR BEWONERS HEEN.

Het bundelen van het innerlijke licht dat in alle mensen woont verhoogd en beschermd de aarde.Eerlijkheid, oprechtheid, balans en harmonie is wat de aarde en haar bewoners nodig hebben.

De tijd is aangebroken, door het licht te laten schijnen zet men de waarheid in het licht.

Er gaat ingegrepen worden.

Er gaat ingegrepen, dit gaat gebeuren.Er zullen groepen mensen zijn die denken dat dit bedoeld is om het duister dat door de media wordt beschreven te verwijderen.Er zullen ook groepen mensen zijn die weten dat het ingrijpen bedoeld is om de machten ACHTER de media te verwijderen.

Het recht heeft zegen gevierd ACHTER de schermen en zal gedoseerd zichtbaar mogen worden voor de mensen die de media geloven.Deze dosering zal voor hun schokkend zijn.

Het leven op de aarde gaat veranderen ten gunste van de mensheid en niet ten gunste van de duister machthebbers.

IK AARTSENGEL RAZIEL ROEP DE MENSHEID OP OM VOORBEREID TE ZIJN.BEREID JE OP ELK SCENARIO VOOR.

Er wordt ingegrepen met harde hand. Dit moet zo zijn.Er gaan helderen en rechtvaardige vonnissen geveld worden.Het recht zal zegen vieren. 

Dit recht is voor veel mensen op aarde onbekend.Dit is het enige recht dat waardig is om gerechtigheid over de aarde neder te laten dalen.

Het recht spreekt duidelijk en niet is niet mis te verstaan. Er wordt meteen gehandeld.Het duister wordt opgeruimd.Terwijl het recht zegen viert zal de mensheid te kampen krijgen met verlies en harte pijn.

Veel onbewuste gevoelens en emoties komen naar boven en zullen heftig zijn.Het gevoel bedrogen en gemanipuleerd te zijn komt flink binnen. Het gevoel zo belazerd te zijn (dat men zelfs verkeerd gemaakte keuzes geloofde) is voor veel mensen moeilijk te verkroppen.

Raak het geloof in jezelf niet kwijt!

Maak vanaf nu je eigen keuzes en verhoog bewust je trillingsfrequentie.Kies, voor licht, kies voor zuiver en puur.Kies, voor dat wat voor jou werkelijk waarde heeft.

Laat het verlies en de waarde van mensen om je heen, niet verloren gaan. Ben dankbaar dat ze in je leven waren.

Leer leven vanuit dankbaarheid, herstel en heel.Jij bent niet alleen, KIJK en zoek gelijk gestemde. Bepaal je eigen toekomst.Maak gebruik van de (tot nu toe ongekende) mogelijkheden die beschikbaar komen en blijf in hoge trillingen verkeren.

Er komt nieuwe wijsheid en informatie aan het licht.

Leer vertrouwen op het nieuwe.

Er zal een boodschap komen die veel aan het licht brengt.Er zal alles aan gedaan worden om alle mensen van de wereld de waarheid te vertellen.

Schrik niet wanneer dit moment komt, wees niet bang. Dit is nodig.De mensheid op aarde heeft het nodig om gezamenlijk de waarheid te horen.Er wordt de mensheid de hand gereikt.

Spirituele groei mag ontwaken, er zal positieve verandering komen op financieel gebied, op gebied van gezondheid en technologie.Er zal gestopt wordende het manipuleren van gefabriceerd voedsel.

De mensheid overwint het duister.

Men kan de duisternis pas overwinnen wanneer men weet hoe vervlochten dit duister door het leven van de mens zit.Dat is de reden dat de waarheid verteld gaat worden tegen iedereen.Na de waarheid breekt de periode van heling en verandering aan. 

Het leven op de aarde aarde is in werkelijkheid veel mooier dan men zich kan voorstellen. 

Na de waarheid treedt het nieuwe vormgeven, helen en opbouwen aan.Spiritualiteit en bewustwording zullen niet meer onder drukt worden.

De mens mag gaan leren hoe het is om vanuit vrijheid te leven.

 

Aartsengel Raziël

Wil jij mijn nieuwsbrief ontvangen? stuur me dan je mail adres via info@daniellefranssen.nl 

Wil je weten wat er nog meer te doen is in mijn praktijk? Klik dan HIER.