Het “spel” is klaar voor de eindfase.

De zetten zijn gezet en het wordt nu vaak openlijk uitgespeeld.
Voor de bewoners van de aarde die ongeduldig zijn zal het afwachten zijn.
Af wachten hoe deze zetten zich gaan ontwikkelen.

De systemen op de aarde zullen van binnen uit opgeruimd worden.
Hier zijn nu eenmaal bepaalde spelregels aan verbonden. En om gebruik te maken van de spelregels is informatie nodig, veel informatie.

Wereldleiders zijn op veel plaatsen op de aarde al verwisseld.

Daar waar het duister haar thuishaven heeft zal pas als laatste de wisseling plaats vinden.
Daar waar de kern van het duister zich nestelt doet ze haar best om de mensheid te laten geloven dat de pionnetjes van het duister het goed met de bewoners van de aarde voor hebben.

Het licht, het licht dat elke dag opnieuw aan terrein wint, schijnt in steeds meer mensen.
Op het moment dat het mooie heldere licht in de mensen schijnt , heeft het duister geen grip meer.

Het wapen dat verdeeldheid, manipulatie en onwaarheden verspreid begint scheurtjes te vertonen.
Steeds minder mensen kijken naar de tv of lezen de krant.

Wij, de engelen, werken hier hard aan achter de schermen.

De mensheid begint weer zelf na te denken.

De verrotte plannen van het duister komen steeds iets beter aan het licht.
De school systemen, de financiële systemen, de zorg bijvoorbeeld. Ze zijn verrot en totaal niet in het belang van de mensheid.
Bij deze systemen, net als bij de andere draait het om macht, aanzien en geld.

De mensheid is het wapen van licht, het licht strijdt door elke dag op nieuw.

Het licht strijdt voor vrijheid en de bevrijding van de mens.

De mensen op de aarde die nu nog niet in de gate hebben dat er in veel landen (ook in Europa) verzet en onrust is, zullen voorlopig blijven slapen.
De mensen op de aarde die nu nog geloven dat het gezondheidssysteem  ( let wel, ik heb het over het systeem, de beslissers, de machthebbers, de bepalers) ervoor bedoeld is om de mens beter te maken, zullen blijven slapen.
De mensen die denken dat de overheden het met financiële tegemoetkomingen goed voor hebben met de mensheid slapen voorlopig ook nog.

De mens is het wapen. De mens op de aarde mag zelf beslissingen nemen.
De mens mag zelf bepalen wat met goed vind of niet goed.
De mens mag zelf bepalen wanneer er een grens wordt overschreden.

De mens op de aarde mag zelf nadenken, en zelf bepalen wat ze wenst te denken.

De mens is een mooi lichtwezen.
Een lichtwezen dat op de aarde van nature een prachtig ontwikkelde intuïtie heeft.
Een lichtwezen dat prima met elkaar kan samenwerken en zich kan onder steunen.

Lichtwezens kunnen leven vanuit liefde en harmonie.
Ze zijn op hun best zonder manipulatie, verdeeldheid den vernietigende plannen.

De mensheid nu in de wereld is misleid en en is haar vertrouwen in haar eigen intuïtie kwijt.
Ze is getraind om afhankelijk te zijn en braaf mee te gaan met wat opgedragen wordt.

Ze is zichzelf kwijt geraakt.

Het duister overschat zichzelf.

De tijden dat de mensheid klakkeloos de instructies opvolgde zijn voorbij.
Het duister heeft haar wapen, de informatie verspreiders, heel hard nodig.

De informatie verspreiders zijn degene die nu het duister in stand houden.
Zij manipuleren het nieuws. Zij verspreiden belangrijke informatie niet.
Ze vertellen niet de waarheid. Ze verdraaien en liegen.

Allemaal met als doel de ware zetten van het duister niet aan het licht te laten komen.

Ik aartsengel Raziël , de engel van wijsheid en verborgen wijsheid, ik nodig je uit om je eigen intuïtie te laten groeien , je licht ten volle te laten stralen.
Ik nodig je uit om jezelf ervan te overtuigen dat de beslissingen die worden genomen in het gezondheidssysteem, geldsysteem en onderwijssysteem ten gunste van de mensheid zijn.

Overtuig jezelf, doe je eigen onderzoek en voel, voel wat deze bevindingen met je doen.

Je gevoel, je intuïtie dat is je eigen kompas.

Deze laat je precies voelen hoe de vork in de steel zit.

De mensen die zichzelf ervan hebben overtuigd ,zullen niet verbaasd zijn wanneer openlijk naar buiten komt dat er machthebbers in de landen op de aarde zijn, die het niet goed met de mensheid voor hebben. Zij hebben al onder ogen mogen zien dat ze zichzelf jaren hebben laten leiden, door de gedachte dat de leiders van de wereld het goed met de mensheid voor hebben.

Het onder ogen zien van het feit dat je als mens jarenlang braaf gedaan hebt wat je werd opgedragen en werd voorgehouden, is voor veel mesen moeilijk te verkroppen.
Zij zullen de schuld op andere blijven afschuiven.

Degene die bereid zijn om erboven te staan, eerlijk en oprecht onder ogen te zien wat er werkelijk gaan de is en de rol die ze daar zelf in speelt, zij zullen gaan stralen.
Zij zullen hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen.
Zij maken andere keuzes en stappen uit de systemen.
Zij gaan zelf kiezen, zelf vertrouwen op hun intuïtie en vanuit zichzelf de verbinding met het universum weer opzoeken.

Het universum en ook het rijk van de engelen oordeelt en veroordeeld niet.

Het universum omarmd iedereen die zich opnieuw wilt verbinden.
De mensheid is het geen dat overwint.
De mensheid maakt strakjes gebruik van de nieuwe technieken, deze worden ingezet.

Ze worden ingezet om de mensen en de dieren op de aarde te helen.
De ware medicijnen worden terug in ere hersteld.
Verdwenen en verborgen kennis zal opnieuw ten goede van de mensheid komen.
Financiële verandering brengt vrijheid en voelt als een verlossing.

Het leven van de mens kan terug vanuit overvloed, dankbaarheid en liefde plaats vinden.

De mens mag de illusie doorbreken.
Ze mag het zelf doen.
Ze mag uit de schijnwereld stappen.

Het is aan de mens om het heft in eigen hand te nemen.
In vele landen van de wereld is de mensheid opgestaan.

Europa en Amerika zijn de achterblijvers op dit moment.
Wees gerust ook hier komt verandering in.

Ook in Europa ( en landen waarbij Europa de heerschappij heeft) en Amerika , gaan de machthebbers plaats maken voor leiders die de mensheid voorop hebben staan. Die de mensheid gaan dienen.

Er komen prachtige veranderingen aan.

Maar eerst, eerst wordt het spel uit gespeeld.
De kaarten zijn geschud en verdeeld.
Heb vertrouwen, laat je licht schijnen en neem je eigen verantwoordelijkheid.

Eet geen eten uit de fabriek, blijf je verbinden met de engelen en het universum, kijk bij lichamelijke klachten ook eens of er misschien andere oplossingen zijn dan de aangeleerde.

Stel je open en kijk!

Staal je licht over de corruptie, criminele acties, gruwelijke misdaden en de misleiding waarmee de machthebbers de mensheid eeuwen in hun grip heeft gehouden.
Gerechtigheid komt, gerechtigheid en vrijheid gaan hand in hand.

Neem je verantwoordelijkheid en straal je licht en zie, ziet hoe het spel zich ontvouwd.