Raziël 27 Maart 2023

De mens op de aarde bereikt een periode van geestelijke strijd en uitdaging.
Er zijn mensen die niet weten welke kant ze op willen.
Zij ervaren een innerlijke strijd, deze kan zwaar en onlogisch aanvoelen.

Dit moet nu gebeuren.
Deze groep mensen krijgen hierdoor de kans om hun bewustwording te laten groeien.

Zij mogen zich los maken van het “vaste “ stramien waar ze hun hele leven al op vertrouwde.
Zij mogen leren dat de machthebbers in hun land het helemaal niet zo goed met de mensheid en het volk voor hebben.
Zij mogen leren zien.
Zij mogen leren de waarheid leren zien.
Zij gaan op onderzoek uit.

Zij gaan, net als vele, het nieuws uit de wereld en zelfs het nieuws uit hun eigen land niet meer uit de mainstream media halen.

De mainstream media blijft door het duister ingezet worden als wapen.

Ze blijft mensen bang maken en indoctrineren, kortom ze blijft verdeeldheid creëren.
Degene die met het gevoel van een geestelijke twee strijd te maken hebben, mogen hun bewustwording laten groeien.
Het universum gebruikt deze gevoelens om de mens uit te dagen en te stimuleren om te groeien.

De natuur wilt maar een ding, groeien.

De mens op de aarde is een onderdeel van de natuur en heeft ook de innerlijke drang om te willen groeien.
Grijp de kans om te groeien aan. Kijk een kritisch naar je zelf. Wat zou jij graag anders zien? Welke stappen zul jij dan moeten zetten? Wat heb je nodig om deze stappen te zetten ?

Zie de innerlijke strijd als een uitnodiging van het universum om je leven een mooie wending te geven.
Blijf in de hoge trillingen en zak niet in de verleiding van de negatieve spiraal.

Om je eigen gevoelens te veranderen zul je nu eenmaal zelf actie mogen ondernemen.
De gevoelens zijn de jouwe niet die van een ander, verwacht niet dat een ander ze zal oplossen voor je.

Er wordt dus een groep mens uitgenodigd om te kiezen voor groei.

Groeien komt met groeipijn.

Zij die worden uitgenodigd kunnen deze groeipijn aan mits ze openstaan voor de waarheid.

De waarheid.

De waarheid is zich publiekelijk aan het openbaren. Dit doet het duister zelf.
De ware bedoelingen van hun acties komen steeds openlijker en zonder schroom aan het licht.

Het duister zit in het nauw.
Het duister maakt rare sprongen.
Het duister probeer nu vanuit allerlei hoeken en op allerlei manieren om je het meest dierbare te ontnemen.
Het duister zit in een achtbaan en komt met vele verschillende manieren op de proppen om jou als mens het meest dierbare af te nemen.
Het duister heeft dit nodig om te kunnen voortbestaan.

Het duister wilt je vrijheid afnemen.
Dit is waar het hun om gaat.

Ze gebruiken hier geavanceerde technieken voor die tot voor kort voor de mensheid verborgen waren.
Ze stelt zichzelf zonder genen boven ieder mens op de aarde.
Ze gebruikt geweld.
Ze misbruikt macht.
Ze steelt en gaat openlijk achter de meest zuivere zielen op de de aarde aan.
Ze zit in het nauw.
Ze ervaart grip verlies.

Het is aan de mensheid op de aarde zelf om de blinddoek af te doen.

Jaren en jaren heeft de mensheid de blinddoek zelf opgelaten.
Het duister manipuleerde de mensheid zo dat de mensheid ervoor koos om de blinddoek om te doen.
De manipulatie ging zo ver dat de mensheid het omhebben van de blinddoek als veilig beschouwde.

Dit gaat veranderen.

Steeds opnieuw worden er grote groepen mensen uitgenodigd door verschillende triggers in hun leven om het heft in eigen hand te nemen.
De mensheid begint de kracht van verbinding in de gaten te krijgen.
De mensheid zoekt elkaar op.
De mensheid streeft steeds vaker naar hun gezamenlijke doel: vrijheid.

Het is een geboorten-recht: vrijheid.

De weg naar de vrijheid is zwaar, ze is niet gemakkelijk.

De mens zal zich eerst zelf mogen bevrijden.
Innerlijk mag de mens een nieuwe wereld gaat bekijken en ervaren.
De wereld waarin oude gedragspatronen en opgelegde waarden en normen geen rol meer spelen.
Een wereld waarin men zelf nadenkt en zich niet laat programmeren.
Een wereld waarin men het volgen van intuïtie als leidraad neemt en spiritueel gezien tot bloei komt.

De mensheid zal zich mogen ontwikkelen en zal tot bloei mogen komen.

De sluwe manier vakmanipulatie door het duister is lastig om je los van de maken.

Bazale angsten om geld, gebrek aan eten of een goede gezondheid worden door het duister aangewakkerd.
Er worden bewust rampen gecreëerd om de angst om voldoende voedsel aan te wakkeren.
Er worden bewust niet volledige waarheden verteld over de mogelijke achteruitgang in de gezondheid.
De waarde van geld wordt door het duister openlijk vernietigd.

Al deze basale angsten worden bij de mensheid getriggert.
Het ideale wapen van het duister speelt hier een grote rol in. De media.

Zij zal braaf laten zien wat het duister wilt dat je te zien krijgt. Vollop gemanipuleerd en in scene gezet.
Het duister trekt elke keer weer kaart. Een kaart die de mensheid al eens gehad heeft en ervan heeft geleerd dat de waarheid niet verteld wordt en dat de kaart bedoeld bleek om de mensheid te schaden en uit te roeien.

Op het moment dat de mens dit begint te herkennen ( het opnieuw herhalen van zetten) zal er weer een grote groep mensen uitgenodigd worden om de innerlijk strijd die men voelt te gaan onderzoeken.
Zij mogen gaan groeien.

Eens je door deze fase heen bent, zal er een ander beeld verschijnen. 

De mens leest dan tussen de regels door en luistert naar dat wat er niet gezegd wordt.
De perceptie draait, ten goede van de mensheid. Ten goede van jou.

Het moment dat de mensheid zich niet meer laat bang maken door het duister, het moment dat men vertrouwt op haar gezondheid en het positieve, blijft de trilling hoog.

De mensheid overleefd en gaat een periode van overvloed tegemoet.
Het duister vernietigd de waarde van geld en speelt haar machtskaart. Althans dat is wat ze denkt dat ze doet. Maar doet ze dat ook? 

Vergeet niet dat het duister geen grip op het licht met het hoge trillingen kan hebben.
Vergeet niet dat het enige wapen dat er bestaat om het duister te verdrijven, licht is.

Jij bent licht, jij kan en mag stralen.

Wanneer jij straalt, is er een beetje minder duister.
Wanneer de mensheid met velen straalt neemt de hoeveelheid duister af. Ben je daar elke dag opnieuw bewust van.

Stop de verleiding.
Trap niet in de val om je te laten meeslepen in de lage trillingen. Wees bedacht op de openlijke manipulatie.

Kies bewust voor vrijheid, liefde , dankbaarheid en overvloed.
Verander bewust je perceptie, verander je gevoelens.
Dit is een mooie manier om de strijders van het licht te ondersteunen.
Oorlog is niet fijn, maar deze oorlog is voor een groter goed.

Het licht viert zegen en de mensheid wordt bevrijdt.

De oorlog tussen het licht en het duister is complex en betreft alle landen van de wereld.
De oorlog is op spiritueel niveau al uit gevochten, het licht heeft gewonnen. Met dank aan alle helpers van en in het universum.
De mensheid mag de laatste zetten zelf gaan zetten. Deze zetten zorgen voor de val van de systemen en het vrijgeven van alle mooie technieken die de mensheid mogen dienen.

Hoelang het duurt om de systemen te laten vallen hangt af van de volgorde van zetten.
Tijd is niet te voorspellen. Tijd is een gecreëerd iets.

Het gaat om de volgorde van de zetten.

De mensheid wordt uitgedaagd om haar spirit hoog te houden en te blijven stralen. Terwijl de systemen instorten.
De opbouw na de ineenstorting wordt gestuurd vanuit het licht en de positie van macht zal veranderd zijn.
De overwinning zal gevierd gaan worden zodra de mensheid bereid is om loste laten en vooruit te willen kijken.

Neem het stap voor stap. Ook bij de opbouw zullen en zetten gedaan moeten worden.
De inzichten, de kijk op de wereld zal veranderen en van uit hogere trillingen bekeken gaan worden.

De mensheid zal voorop komen te staan.
De mensheid mag gaan leren om nieuwe visies te vormen zonder aangeleerde denkpatronen en vanuit het positieve.

De mens staat voorop.
De wereld en haar mooie vrijgekomen technieken worden nu openlijk voor de mensheid ingezet.

 

Wil jij mijn website bezoeken? Klik dan hier.

Wil je het filmpje zien op YouTube? Klik dan hier.