Aartsengel Raziël 6 maart 2023

De aarde is met haar bewoners opweg naar betere tijden.
Om daar te komen breekt de periode van waarheid aan.

De periode van waarheid is de periode in de libelle tijd dat de libelle van van pop naar libelle aan het veranderen is.

Haar ware aard word steeds meer zichtbaar.

De verandering van pop naar libelle vergt veel energie voor de libelle. Dit gaat niet over een nacht eis.H
et is een onprettige periode waarbij ze zich opgesloten kan voelen en misschien ook even niet goed meer weet wie of wat ze is.

De libelle heeft vertrouwen.

Het is haar vertrouwen dat haar door deze verandering heen helpt.
De bewoners van de aarde worden uitgedaagd om net als de libelle vertrouwen te hebben in een prachtige uitkomst. 

Net als de pop van de libelle voelt de mens op de aarde zich niet vrij.
Ze is op dit moment ook nog vaak de speelbal van het duister.

Het is in de verandering van de energie op de aarde noodzakelijk dat de mensheid de verandering voelt.
En om dit te voelen is het nu eenmaal nodig dat de waarheid publiekelijk wordt getoond.

Waarheden voor Nederland zijn bijvoorbeeld:

Het door drammen van digitale controle.
Het afnemen van de soevereiniteit.
Het afnemen van de vrijheid ( in de breedste zin van het woord).
De verkiezingen die er nu aankomen zullen worden gemanipuleerd door het duister.
Het duister weet dat ze verloren heeft en gebruikt daarom haan macht om de verkiezingen te manipuleren. Alles voor de macht. Alles om de mensen in Nederland te blijven onderdrukken.

De mensen, de strijders die het goed voorhebben met de mensen in Nederland steken hun kop boven het maaiveld.
Zij worden publiekelijk belachelijk gemaakt.
Maar wees gerust. Ze geven niet op. Ze kennen de waarheid en zullen daar voor blijven strijden.

De aarde is met haar bewoners in de eindfase van de oorlog terecht gekomen.

Hoe lang deze periode duurt valt niet te zeggen. In het rijk van de engelen woont geen tijd.
Tijd is een manipulatief iets dat door het duister in het leven is geroepen. Het geeft hun controle.

In het rijk van de engelen en het universum volgen gebeurtenissen elkaar op. Is men niet ongeduldig en bestaat er dus geen tijdsdruk.
Het plan van het licht blijft uitgevoerd worden. Ze blijven strijden tegen het duister dat haar plannen nu openlijk toont.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
In het geval van het duister zal ze nog meer en nog sneller haar duister plannen gaan door drammen.
Het kan er alleen nog doorgedramd worden. De mens zal de mond gesnoerd krijgen en verdere onderdrukking en machtsmisbruik komt aan het licht.

De aarde zit met haar bewoners in de eindfase en er zullen nog slachtoffers gaan vallen.
Geef niet op! Laat je leiden door je intuïtie en zie wat er tussen de regels door gezegd en geschreven wordt.

Er gaat ingegrepen worden. Wees niet bang.

Wij de engelen waken over de aarde met haar bewoners , wij verbinden ons licht met het hunnen en zetten zo gezamenlijk het duister met haar plannen in het licht. Dit is nodig.

Dit is nodig voor later.
De bewoners van de aarde mogen weten welke gezichten er onder de maskers schuil gaan. Ze mogen de ware gezichten van de duistere spelers gaan zien.

Ze zijn niet alleen in de politiek te vinden, maar in alle lagen en op allerlei gebieden op de aarde.

Heb geduld, het licht heeft tijd nodig om de gebeurtenissen gecontroleerd te laten gebeuren.

De mens moet voelen dat ze door het duister gebruikt wordt. Ze zal dit het meest voelen wanneer de vrijheid wordt afgepakt. Vrijheid in de meest brede zin van het woord.

Alle duister plannen die nu aan het licht komen hebben als doel weerstand op te wekken bij de mensen.
De mens zal zich zo in het nauw gedreven moeten voelen dat ze geen andere uitweg meer ziet dan zelf de macht in handen te nemen.

Het draait om wie de macht over de mens heeft.
Het duister? Die er voor zorgt dat ze aan de macht blijft en zichzelf boven de wet heeft geplaatst? Of het licht dat er alles aan doet om de mens  te ondersteunen om haar eigen  kracht en vrijheid terug te nemen?

Vergeet niet, HET LICHT HEEFT AL GEWONNEN.

Gewonnen, achter de schermen en dwingt het duister haar verborgen agenda te tonen.
De kracht van verbinding, de kracht van samen , de kracht van geloof en vertrouwen worden onderschat.
De mensheid op heel de aarde is in beweging gekomen en zal in beweging moeten blijven. Ieder mens op zijn eigen manier. Ieder mens speelt hierin een rol.

Ook dat van jou.
Trek ten strijden, de wereld heeft je nodig.
Neem je rol in deze oorlog serieus.

Straal licht! Trap niet in de spelletjes van het duister. Sta daar boven.
Maar verenigd, kom samen, verbind je met je medemens.

Ja, het komt goed.
Ja, verandering komt.
Ja , er worden stappen gezet.
Ja, het licht wint.
Ja , de mensheid wordt beschermd.

De mensheid staat er niet alleen voor.

Ze wordt opgevangen en ondersteund door heel het universum.
Het duister manipuleert zich de ruimte om haar snode plannen door te drammen.
Zie dit als iets waardoor ze haar eigen duistere plannen zelf in het licht zetten. Zichtbaar voor ons allemaal.

Laat die weerstand tegen de macht groeien en kom in actie, gezamenlijk en verbonden.
De financiële situatie van alle mensen gaat veranderen, dat kan het duister niet meer omdraaien.

Er komen tribunalen, dit kan het duister ook niet meer tegenhouden.

Het duister kan haar machtspositie nog rekken, maar niet meer voor lang.

De wereld met haar bewoners worden al eeuwen geregeerd door het duister.
Maar in het hier en nu, hebben ze hun hand overspeelt.
De mensen op de aarde die in deze periode leven mogen gaan beleven dat de mensheid veranderd van pop tot libelle.

Hoe lang dit duurt? Daar is geen datum op te plakken.

Vertrouw en geloof erin dat de stappen die gezet moeten worden ook daadwerkelijk gezet gaan worden.
De waarheid over de diefstal door de overheid en de banken zullen bekend . worden.

De waarheid over het werkelijke plan van de injecties zullen naar buiten komen.
Gerechtigheid komt.
Maar eerst verbinden en verbonden blijven.
Blijf in de hoge trilling, waak daar voor.

Blijf vertrouwen en geloven in de mooie wereld die wij gaan meemaken.
Plak geen datums op gebeurtenissen.Weet dat ze komen gaan.

Stap voor stap doorleeft de mensheid op de aarde de verandering van pop naar libelle.

Neem je eigen libelle tijd onder de loep. Hoe sta je er nu voor? Heb je innerlijke rust gevonden?  Ben je terug gekeerd bij jezelf?
Voel je nog weerstand? Neem hier dan de tijdvoor om het te bestuderen. Waar komt deze weerstand vandaan?  

Richt je op ons engelen, richt je op de heling die van uit het universum al helend over de aarde daalt.

BLIJF JE LICHT STRALEN.
Gezamenlijk met z’n allen.
De verandering komt en het duurt geen jaren en jaren meer. Het komt zichtbaar en zal eerst pijn doen voordat de macht van het duister voor altijd verdwenen zal zijn.

Samen staan we sterk , jij , ik, de engelen, heel het universum, de strijders op de aarde en zij die ons steunen waarvan wij dachten dat ze er niet meer zouden zijn.

Wil je mijn website bekijken? klik dan hier.

Wil je mij volgen op YouTube ? Klik dan hier.