Boodschap van aartsengel Raziël (2)

Aartsengel Raziël geeft mij met regelmaat boodschappen voor de mensheid door.
Ik nodig je uit om te voelen wat er met jou resoneert.

Liefs Daniëlle

31 okt 2022 Raziël verteld.

Aan de mensen van de aarde,

Houdt vol en geef niet op!
Het is belangrijk dat de mensheid vanuit de hogere trillingen blijft leven. Laat jullie niet verleiden om terug te schieten in angst en onzekerheid.

Wij ,de engelen werken achter de schermen samen met heel het universum. Wij verbinden ons met ieder mens die bereid is om zich met ons te verbinden.
Verbinding is de verborgen kracht die de mensheid heeft.

Ik roep de mensheid op om zich te verbinden met elkaar, het universum en met ons engelen.

De kracht van verbondenheid is enorm. Het duister KAN daar niet door heen.
Wanneer de mensheid zich verbindt dan geeft ze licht, sterk en krachtig. Haar frequentie stijgt en verlichting kan plaats vinden.

Vergeet nooit dat de duisternis bang is, in paniek is.
Er komt zoveel licht vanuit het universum, het rijk der engelen en vanuit de mensheid. 

De duisternis KAN nu onmogelijk meer winnen.
Duisternis KAN alleen maar overwonnen worden door licht.

Dat is ook de reden dat er nu veel waarheid aan het licht komt. Eerder werd dat verborgen in de duisternis.
Er zal steeds meer naar buiten komen en de duisternis ZAL hier aan mee moeten werken.
Maar weet dat dat soms ook betekend dat jij tussen de regels door moet lezen.
De duisternis wilt immers niet dat de mensheid erachter komt, ze zal er alles aan doen om de waarheid te verdraaien, te manipuleren of er zo min mogelijk aandacht aan te geven.

Ga je eigen onderzoek doen.

Geloof niet klakkeloos wat er geschreven of verteld wordt. DOE je eigen onderzoek.
Je zult versteld staan hoe snel en met weinig moeite je een heel anderdeels van de zaak krijgt.

Hoe je weet of je op de goede weg zit???

Heel eenvoudig!  De moeilijkheden nemen toe, hoe dichter men het doel nadert.
Dit is het signaal om niet op te geven maar door te zetten.

De mensheid start opnieuw, ze krijgt een nieuwe start.
Er gaat eindelijk eerlijk gedeeld worden.
Er zal eindelijk een machtsverandering plaats gaan vinden.
De macht hoort niet bij enkelingen te liggen die gaan bepalen hoe de mensheid hun gaat dienen.

Dit is niet waar het leven op aarde voor bedoeld is.

Om de macht te doen veranderen is er onrust nodig.
De machthebbers zullen nooit vrijwillig het veld verlaten.
Zij zien zich zelf als onschendbaar. Zij voelen zich verheven boven de rest.

Hier gaat verandering in komen en dat is op veel plekken al zichtbaar.
De duistere agenda wordt in het licht gezet met als doel de structuur en de macht terug te genen aan de mensheid. 

Je hoeft niet te twijfelen.

De verbondenheid van ons allen maakt dat wij zoveel licht schijnen dat de duisternis zal verdwijnen.
Alleen het licht is in staat om duisternis te doen verdwijnen. Niets anders.

De mensheid gaat verandering zien op zeer korte termijn.
Er gaat ingegrepen worden. Dit ingrijpen kan mensen bang maken, schrik hier niet van. Het zal zo moeten gebeuren. 

Om eerlijkheid, gelijkheid, balans en harmonie te bereiken is het nodig dat er op een plotselinge, krachtige manier wereldwijd acties worden ondernomen.
Deze acties zijn bedoeld om de macht stromen over de wereld te veranderen ten gunste van de mensheid. Schrik hier dus niet van. 

Degene die bereid zijn om oude patronen, structuren, gedachtengoed en systemen los te laten zullen makkelijker met de verandering om kunnen gaan.
Vele mensen zien niet wat er werkelijk gaande is en zullen overrompeld en angstig worden.

Het moet echt op deze manier gebeuren.

Heb vertrouwen, er wordt over de mensheid gewaakt.
Ben jij angstig of voel je twijfel opkomen?? Roep je beschermengel aan. Deze is altijd bij je.

Met lieve vriendelijke woorden zal de macht zich niet laten veranderen. Het MOET op deze wijze.
De mensheid zal overvloed mogen ervaren, maar omdat te komen moet ze eerst door de onrust heen.

Samen geven we licht, veel licht.

Verbind je met elkaar en schijn gezamenlijk het felste licht.
Leef van uit de hoogste trillingen, hiermee tilt de mensheid al schijnend met haar licht zichzelf op en verdrijft de duisternis.

Er zal een periode van vrijheid aan gaan breken , een periode van financiële verlichting en een groot groeiende bewustwording.
Laat het oude los en omarm het onbekende nieuwe.

Het inslaan van deze nieuwe weg, het nieuwe pad, het nieuwe in het algemeen, kan voor vele wat onwennig en vreemd aanvoelen.
Het kan je zelfs een gevoel van eenzaamheid geven wanneer je merkt dat jij sneller groeit in je bewustzijn dan dat andere om je heen.

Blijf je verbinden, ieder maakt dit ontwaken en de verandering, de verlichting op zijn eigen tempo mee.
Het zal zo zijn dan er mensen achter blijven. Dat zal zo zijn.

Het roer is om.

De mensheid gaat vooruit.
Voel bij jezelf op welk punt dat jij in deze verandering zit.
Leef jij vanuit een vol bewustwording of hou je nog vast aan het aangeleerde?
Hoe staat het met je eigen waardes in je leven? Leef jij hierna? Of schuif je ze aan de kant om er maar braaf bij te horen?

Mensen met een loyaliteit conflict worden nu onrustig van alles wat in de media verspreid wordt.
Zij hebben moeite met het loyaal zijn aan zichzelf en aan het mens zijn.

Mensen die volledig in hun kracht staan, die leven vanuit hun eigen bewustzijn en bepalen zelf wat voor hun belangrijk is in het leven, zij ervaren geen onrust.
Deze mensen maken geen onderscheid tussen mensen en groepen.
Zij veroordelen andere niet wanneer ze er een andere denkwijze op na houden.

De mens die makkelijk mee gaat in de verandering van macht, slaapt goed, leeft vanuit eigen principes en waarden en bepaald zelf HOE hij of denkt. Deze mensen zijn authentiek en zijn al bij zichzelf aangekomen.

Ik roep ieder mens op om te gaan onderzoeken welke gedachten en gedragingen er werkelijk passen bij wie ze zijn.
Welke keuzes passen er echt bij je zonder beïnvloeding van andere? Welke steun heb je hierbij nodig? Kennis? Doe zelf onderzoek of iets werkt of niet. Of iets gezond is of niet.

Doe je eigen onderzoek.

Voel jij je eenzaam in je zoektocht naar je eigen waarheid en wie je werkelijk bent??
Zoek lichtwerkers op, zij kunnen je helpen bij het vinden van inzichten en ze kunnen je laten ervaren hoe krachtig energie is.

Energie en trillingsfrequenties zijn een natuurlijk iets.
Ze horen bij de aarde en haar bewoners. Het helen en heling zal het meest succesvol zijn, wanneer ze van uit energie en trillingsfrequenties plaats zal vinden.

Wees niet bang voor dat wat komen gaat, wees voorbereid, wees vol vertrouwen en moed.

Je bent nooit alleen, er wordt over je gewaakt.

Aartsengel Raziël