Boodschap van aartsengel Raziel

Elke maandag geeft aartsengel Raziël een boodschap voor de mensheid door.
Met veel liefde en plezier deel ik zijn boodschappen steeds weer in een blog.

Ik hoop dat jij uit de boodschap dat stukje meeneemt waar jij mee resoneert.

Liefs Daniëlle

Raziël 5 december 2022

Er wordt over de mensheid op de aarde gewaakt.
Er wordt gewaakt over de mensheid door de mooie en krachtige energieën vanuit het universum.
Er is een verbond, een verbond van verschillende energieën die samen werken en waarvan wij de engelen er eentje zijn.

Het universum is groot en bestaat uit meer dan alleen de engelen.
Weet dat wij ons verbonden hebben met elkaar en dat wij de bewakers van de mensheid zijn.
Wij zijn met vele en werken achter de schermen.

Wij waken ook speciaal over de strijders op de aarde.

Op en in de aarde zijn vele strijders, verdeeld in groepen en verschillende afdelingen met verschillende taken.
Deze strijders komen de duisternis op een heel ander level tegen dan de meeste bewoners van de aarde.
Zij zetten hun leven letterlijk op het spel. Zij doen dat wat voor de meeste bewoners van de aarde verborgen zal blijven.
Een grote groep mensen op de aarde kan de waarheid van het duister niet aan.

Er is een gedeelte dat de waarheid wel weet.
Deze mensen waren in het begin ook geschokt en worden ook beschermd.
De waarheid komt aan het licht.  Een ieder die de waarheid kent zal beschermd worden. Het duister krijgt niet de kans om hun energie te grijpen.
Er is een heuse strijd gaande eentje tussen licht en donker en goed en slecht.

De mensheid is de speelbal van de machthebbers.

Het duister verliest veel kracht en raakt vele belangrijke pionnen kwijt.
Dit mag zichtbaar zijn voor een ieder die bereid is te kijken wat er werkelijk speelt.
Het spel van het duister is er eentje van het herhalen van zetten over heel de wereld. Ook dit is aan het licht gekomen.

De massa mensen die niets in de gaten hebben en klakkeloos geloven van de overheden zeggen wordt minder.
Ze rijzen langzaam hun wenkbrauw en beginnen te denken dat er wel iets vreemds gaan de is.

De polarisatie die het duister als wapen gebruikt lijkt zijn kracht te verliezen en de mensen gebruiken het steeds vaker als “wapen” om voor het licht te strijden.
Weet dat wij de engelen samen met onze verbonden kameraden voor alle mensen klaar staan.  Wij hebben de deken van bescherming over de aarde uitgerold.
Dat betekend dat er nu door gegaan wordt met het opruimen van de pionnetjes. En het beperken van de schade die is aangericht.

Op de aarde staan velen manschappen klaar.

Ze staan in positie om zichtbaar in actie te komen.
Als een waakzame moeder staan ze klaar. Elk met een extra bescherming van ons. Hun beschermengelen hullen ieder van hun met licht.

Ik aartsengel Raziël mag jullie vandaag vertellen: the boots are on the ground.

De grens is bereikt en er is geen weg terug meer voor het duister.
Het licht viert zegen en het duister heeft nog een laatste kans om zich over te geven, mocht ze dit al willen.

Time is up! De grens is bereikt, tot hier en niet verder. Er gaat in gegrepen worden.
Er zal een schokkende gebeurtenis gaan plaatsvinden. Dit moet gebeuren.
Dit gebeuren is zo duidelijk dat een ieder die wakker is vanbinnen zal juichen. Zij hebben zich voorbereid en zijn er klaar voor. Zj kijken er helder door heen en staan klaar om te helpen.

Zij laten niemand in de steek.

De schokkende gebeurtenis zal echter ook vele een gevoel geven dat de wereld onder hun voeten uit zakt.
Dat hun wereld instort. En dat is dan ook precies wat er gaat gebeuren.

De grote groep mensen die door de media ( een van de grootste wapens van het duister) gehersenspoeld zijn, zullen in angst en verbazing schieten. En dat is ook precies de bedoeling.
Het is de bedoeling dat deze groep mensen als uit een nachtmerrie wakker schrikken.

Het is een manier van het universum om ook hun te bereiken.
Op een vriendelijke en aardige manier deze groep mensen de waarheid te vertellen heeft geen zin.
Ze staan er niet voor open. Zij zijn de volgelingen van het wapen van het duister. De media.

Deze groep mensen wordt de kans gegeven op wakker te schrikken uit een nachtmerrie.

Wij, de engelen sturen heling en troost

Wij de engelen, waken ook over deze mensen, wij sturen hun heling en hulp.
De macht zoals men die nu kent op de aarde is al veranderd achter de schermen.

Het gaat steeds meer zichtbaar worden.
Vele plekken op de wereld zijn al in volle verandering.
De mensheid is daar al massaal opgestaan en heeft zich verbonden. De verandering is daar openlijk zichtbaar.

Andere delen van de wereld worstelen nog met de wapens en de pionnen van het duister. Maar ook daar zijn nu dus the boots on the ground.
Schrik niet wanneer er plotseling overal op aarde onrust ontstaat en situaties worden gecreëerd waarbij het lijkt als of de wereld vergaat. Dit moet zo gebeuren.

Ja, het doet pijn.
Ja ,er zullen nog vele mensen de aarde gaan verlaten.
Ja, de macht verdwijnt.

Dit alles moet gebeuren.

De aarde met haar bewoners wordt bevrijd van het duister.

Wees gerust.

Wij de engelen en alle helpers van het universum laten je niet in de steek.
Wij helpen je helen, we helpen je troosten.
Wij zullen je bijstaan in de opbouw van een nieuwe wereld. Een mooie wereld , een wereld waarin ieder in overvloed en vanuit dankbaarheid en liefde overvloedig kan leven.

Wij gaan samen opbouwen.
Alle plannen hiervoor zijn klaar om uitgevoerd te worden.
Binnen nu en een paar jaar ziet de wereld er positief veel beter uit.

Heb vertrouwen en bereid je voor.
Eenmaal door de grote schok heen, zal de nieuwe wereld zich mogen laten zien.

Na de val van het duister, de verandering van macht, breekt een bijzondere periode aan.

Stap voor stap wordt het nieuwe plan uit gevoerd.

Er komen op medisch gebied grote verandering die vele op de aarde veel goeds gaat brengen.
Er komt op technologisch gebied grote positieve verandering. Ze zal ten diensten voor de mens worden ingezet.
Financieel gaat iedereen er op vooruit en wordt er eerlijk gedeeld.
De voedsel keten wordt veilig gesteld en gaat veranderen op een gezonde manier met zogoed als geen manipulatie meer. Veel troep die de mensen nu eten verdwijnt.
Spiritualiteit mag een enorme groei krijgen en mensen gaan weer leven vanuit hun intuïtie en komen tot bloei.
Alles van waarde wordt opnieuw vastgesteld en op wordt op waarde geschat. Ze wordt niet meer onderdrukt.

Leiderschap zal op een heel andere manier vorm gegeven worden en dient nu de mensheid.

De mensheid mag leren haar authentieke zelf te zijn!
De mensheid mag leren vrij te zijn.

Blijf vertrouwen en houdt je trilling hoog. Geef angst en paniek geen kans.

Aartsengel Raziël

PS
Wil jij bij mij in de praktijk of online een Angelic coaching sessie? Klik dan op deze link https://daniellefranssen.nl/angelic-coaching/

Heb jij misschien behoefte aan heling via de engelen van het Angel Blessingfield?? klik dan op deze link https://daniellefranssen.nl/angel-blessing-therapy/